Val de descompte

Només és vàlid en la teva primera visita
* Retalla el val de descompte i porta'l el dia de la teva visita.